Cố lên vì tiếng anh Unit 1

18
Cố lên vì tiếng anh Unit 1

Cố lên vì tiếng anh Unit 1

Cố lên vì tiếng anh Unit 1

Tiếng anh đối với tôi là ác mộng mà tôi k thể thoát ra được. Dù vậy tôi admit 1 điều tiếng anh rất quan trọng. tôi muốn brief 1 phim bằng TA. Tôi có thể discuss TA vs mọi người. Bạn tôi hay blame tôi vì tôi kém TA. Anh ấy extreme giỏi. Anh ấy hay complaint khi tôi mắc lỗi. Và sau đó tôi apologize a ấy. Tôi vs a hay interact khi học Khi có kiểu học mới a hay announce cho tôi. Tôi need học tiếng anh thật tốt. Tôi có 1 brochure để viết TA và tôi certain tôi sẽ là được. Hàng ngày tôi additional vào đó. Tôi sắp phải đi một conference. Whole khách mời đều nhận được postcardstamp. tôi phải hurry vì tôi còn ít thời gian. Tôi sẽ approve mọi quyết định hợp lý. chúng tôi contact cho nhau qua fb. tôi k có reason để vắng mặt. mọi người đã confirmprepare rất chu đáo. Để complete, họ order cả nước và đồ ăn nhẹ. Mọi người đều agree sẽ đến đúng giờ. Tôi mong hội nghị thành công mọi thảo luận sẽ được convince mà không có include argue nào xảy ra. chúng tôi có 1 hint và trong đó có 1 comma làm tôi phân vân

Tác giả: Hà Ngô

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
BRIEF 1 NGÀY CỦA TÔI

Bài kế tiếp

8

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]