Làm việc nhóm Unit 3

4
Làm việc nhóm Unit 3

Làm việc nhóm Unit 3

Làm việc nhóm Unit 3

Hôm nay, ngồi viết #diary thì tôi chợt #remember tới một vấn đề mà ai cũng gặp phải khi vào đại học đó chính là Team-work. Therefore, hôm nay tôi sẽ mention tới.  Trước hết, để làm việc nhóm thì chúng ta cần phải có một nhóm cho mình, chúng ta cần phải #invite mọi người cùng tham gia lập nhóm. Tiếp đến, là bầu ra nhóm trưởng để phân công nhiệm vụ, mỗi người sẽ #claim phần nhiệm vụ của mình và bắt đầu chuẩn bị cho #appointment mà nhóm trưởng sắp xếp tại một #address nhất định. Trước ngày họp nhóm, nhóm trưởng có #advice mọi người là: "phải đặt thông báo #remind ngày hẹn để không #forget ". Ngoài ra, leader còn #possess quyền lực là #denies những lí do không hợp lý và punish những member đi trễ, bởi những ai đi trễ sẽ #bother, làm tốn time của đồng đội.Tới lúc họp nhóm, mọi người sẽ tiến hành 1 #conversation, thống nhất đưa ra 1 cái tên và 1 #symbol cho cả nhóm. Later, mọi người sẽ cùng nhau thảo luận về topic được giao, thoải mái đưa ra ý kiến của mình vì #purpose chung là để góp phần làm cho #speech thêm sinh động #obtain điều mà ai cũng mong muốn và nói tới việc khi thuyết trình thì mọi người sẽ #appeared như thế nào, khán giả có hiểu #matter không? hay có #several người không hiểu. Khi mỗi người phát biểu ý kiến của mình thì những người còn lại nên ghi chép và #underline dưới những chỗ quan trọng. Kết thúc #appointment là những #applause khen ngợi vì một buổi họp thật hiệu quả.

Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
8/3 Unit 3

Bài kế tiếp

5

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]