8/3 Unit 3

5
8/3 Unit 3

8/3 Unit 3

8/3 Unit 3

Annual vào ngày 8/3 công ty lại tổ chức bốc quà tại address 66 hd.Tất cả các a nam đã borrow several bạn bè gói quà tạo bất ngờ cho các chị e.Các a không forget trang trí và invite tất cả chị e công ty lên trao quà và tiếng applause vang cả công ty.Ai cũng remember tất cả những gì các a tạo cho các chị em.Therefore các chị claim và biết ơn tránh bother các a.Tổ chức làm cho client vào cty ai kung nhìn.purpose của các anh đã obtain.Lời speech của các anh khiến mọi matter depress tan biến.Tất cả symbol cho một fpt possess văn hóa tốt đẹp.Đập tan mọi rumor xấu và remind năm sau lại có buổi tiệc hoành tráng hơn.Trong bữa tiệc có chị được tặng một diary.Advice là chị về cần dùng ngay.Tất cả sắp đặt như một appointment appear bất ngờ không ai dám deny công của các a.Tất cả Conversation rôm rả khiến ai kug vui vẻ, later mọi người trở lại làm việc bình thường.Không khí translate chuyển nhanh như một cái underline của một câu nói nhưng ai cũng rất vui vẻ.

Tác giả: Thu Phương Nguyễn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]