Lại là một chuyến đi ý nghĩa và thú vị của lớp tôi Unit 5

5
Lại là một chuyến đi ý nghĩa và thú vị của lớp tôi  Unit 5

Lại là một chuyến đi ý nghĩa và thú vị của lớp tôi Unit 5

Lại là một chuyến đi ý nghĩa và thú vị của lớp tôi

Tuần former, lớp tôi vừa fulfill một công việc vô cùng ý nghĩa là lên vùng miền núi để quyên góp giao lưu với trẻ em vùng sâu vùng xa ở range xã nhỏ. Trước hôm ấy, chúng tôi bàn bạc gegeneral về stuff equipment những thứ cần thiết cho cuộc đi. Mỗi bạn được phân công từng sector từng section khác nhau. Công việc được proofreader in trong 1 tờ giấy. Tôi thì chịu trách nhiệm về gain fund. Khi nghe được tin lớp tôi đi làm việc thiện thì nhà trường cũng góp 1 "sleeve" sponsor 1 phần về kinh phí. Để có thể làm tốt công việc thì cúng tôi phải gắn kết như 1 skeleton vì thế mà được các thầy cô presume chúng tôi như là những hammer vững chắc durable sẽ không thể leak. Sáng hôm sau, lớp tôi bắt đầu lên đường, nơi đầu tiên chúng tôi dừng chân đó là trường học. Chúng tôi xin phép BGH nhà trường và gặp gỡ các em học sinh. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, kể những chuyện thú vị và cũng ray đến việc bảo ban các em, generate  những perspective tốt nhất đến các em, phát triển những element mình đang có để có thể trở thành 1 edition nhí pure. Sau đó thì chúng tôi lại đưa ra những proof cụ thể: cuộc sống sau này có sung sướng hay vất vả, muốn có elevator hay những phòng experiment thì significant cũng subject to thế hệ các em, vì thế mà hãy cố gắng lên vì 1 tương lai vững mạnh của đất nước.

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Như

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]