Cuộc hẹn cuối tuần Unit 7

1
Cuộc hẹn cuối tuần Unit 7

Cuộc hẹn cuối tuần Unit 7

Cuộc hẹn cuối tuần Unit 7

Sau một tuần làm việc hăng say, tôi và các đồng nghiệp có an appetite các món như: fork ribs, steak, shrimp, tuna, toast,... Nhưng cho đến phase đó thì chúng tôi phải chuẩn bị các đồ vật:  kettle, stove,.. và ingredient, culinary spices. Tiếp sau đó, chúng tôi sẽ grill or roast đồ ăn và để taste of food ngon hơn thì mix-up giữa sweet and salty flavor. Ngoài ra, chúng tôi còn chuẩn bị một số beer, beverage trong refrigerator nhằm giúp giải khát. Những thức ăn không dùng trong barbecue thì sẽ được freeze để bảo quản như bánh mixture và các sample khác. Tránh hiện tượng steam ^^

Tác giả: Duc Hoang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]