Khi quen một người bạn khác giới Unit 41

11
Khi quen một người bạn khác giới Unit 41

Khi quen một người bạn khác giới Unit 41

Khi quen một người bạn khác giới Unit 41

Bạn awkward khi làm quen một người bạn khác giới chưa? Bạn có thể miêu tả exact cảm giác của bạn lúc đó không? Tình yêu rất important, nó là một cái gì đó thật wonderful, nó giúp chúng ta pleasant hơn, cho ta thấy cuộc sống này thật marvelous. Tình yêu có thể biến một con người disgusting trở nên tốt hơn và không còn được xem là nuisance người khác, một con người làm việc independent thích làm việc theo nhóm hơn, một con người messy trở nên gọn gàng sạch sẽ hơn. Chính tình yêu sẽ giúp các bạn bỏ qua multiple faults của nhau để cùng nhau thấy cuộc đời này toàn chỉ là purple thôi. Trong công việc, nếu bạn yêu công việc của mình thì bạn sẽ làm việc smooth và có thể giải quyết được những tình huống imperative, có những initiative để tạo ra năng suất trong công việc. Trong khoa học kỹ thuật, tình yêu giúp các nhà khoa học có thể measure vận tốc của light, tạo ra physical world, tạo ra những vật dụng necessary để làm việc trong không gian narrow, tạo ra những pattern khuôn để có thể đúc ra những viên gạch square một cách nhanh chóng...Tình yêu nó không phải là một preposition mà nó là một danh từ rất khó định nghĩa. Opposite với tình yêu là thù hận. Người ta có câu: "Thù hận người khác sẽ là mất mát lớn nhất đối với bản thân". Nên để cuộc đời tốt hơn thì chúng ta nên chọn tình yêu nhé các bạn./

Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]