Đường Tăng đi thỉnh kinh Unit 40

11
Đường Tăng đi thỉnh kinh Unit 40

Đường Tăng đi thỉnh kinh Unit 40

Đường Tăng đi thỉnh kinh Unit 40

Ancient China có một câu chuyện về bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Tôi có nhớ một số detail về câu chuyện này không biết các bạn có delight với nó không? Sư phụ Đường Tăng là người brilliant, plain và có pity massive đối với chúng sanh, tuy nhiên ông hơi faintly, ông là người ideal của rất nhiều cô gái trên đường đi thỉnh kinh và cũng là miếng mồi delicious trong mắt bọn yêu quái. Tôn Ngộ Không là con khỉ có plenty of miracle rất terrible, nó có thể biến đổi flexible. Nó có fierce khi chiến đấu với yêu quái và thật sự là nó rất strong tuy nhiên những lúc gặp difficult nó thường bay straight lên trời tạo thành một stripe trên bầu trời và tìm gặp Bồ Tát để cầu cứu sự giúp đỡ. Trư Bát Giới là con heo ham ăn, amusing và rất mê gái, võ công thì cũng thuộc dạng average. Sa Tăng với cái đầu shiny và lúc nào cũng silent với đòn gánh là cây bảo trượng antique rất sharp trên vai đã cùng sư phụ và các huynh của mình vượt qua nhiều quảng đường lengthy cũng như bao nhiêu nguy hiểm trên vùng đất broad này để thỉnh kinh./

Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Unit 39

Bài kế tiếp

6

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]