CÁCH MẠNG Unit 4

1
CÁCH MẠNG Unit 4

CÁCH MẠNG Unit 4

CÁCH MẠNG Unit 4

Statement of congress đã recommend that Người trẻ là represent của legend tạo nên discrepancy giữa 2 thế hệ. Chúng ta cần phải conform quyết định hội nhập thế giới. Lời commit của đại diện thanh niên như nói lên tất cả ý chí của thanh niên về công cuộc cách mạng hóa đất nước. Một thông điệp được diễn tả thông qua envelope recall tất cả những khó khăn mà giới trẻ sẽ phải confront. This is consequence relevant những deceive, giới trẻ cần phải học cách Repel tất cả. A moment, họ cần sympathy cho chính mình những lúc sai lầm để rồi từ chính sai lầm đó bạn có thể consider để tìm hướng đi mới, especially bạn có thể impress với những Dialogue cho thế hệ đàn em sau này để indicate những coincide giữa 2 thế hệ. Sau khi vượt qua những strain hyphen  confuse của cuộc sống thì đoàn thanh niên sẽ refer toàn thể lớp trẻ như một nghi thức để congratulate bạn. Cuối cùng, signature sẽ refuse bạn ra khỏi đám trẻ lạc lõng. Chính thức trở thành công dân thực thụ của đất nước.

Tác giả: Phuong Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]