Từ vựng level 330

Từ vựng tiếng anh thông dụng
@Kndict.com [v5]