Từ vựng level 1130

Từ vựng tiếng anh thông dụng
@Kndict.com [v5]