Việc làm thêm thời student.

2
Việc làm thêm thời student.

Việc làm thêm thời student.

bịa

Một câu chuyện không real.Tôi đã underline chữ real.

Năm 2017,Khi đó tôi học năm nhất University.Tôi ở trong dormitory của University of Technical Education Ho Chi Minh City.Address của nó là trên  Hoàng Diệu 2 street .Several bạn bè advice tôi nên ra ngoài motel room mà ở để thuận tiện cho việc pass-time job.Tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng Annual tuition fee.Nếu không đi làm thêm thì my parents  phải borow money để tôi đóng học phí.Tôi không muốn bother cha mẹ tôi.Tôi claim mình không giỏi giang, nhưng tôi lại rất cần cù.Tôi xin làm việc cho một coffee shop,client toàn là khách quen thuộc.Họ dến đây để conversation.Ngày đầu tiên đi làm đã cho tôi những feeling amusing.Tôi có thể obtain những đồng tiền do chính tôi kiếm được.Tôi rất vui và note vào diary.therefore tôi remind bản thân mình nên more try.Cũng có several quản lý trực tiếp complain về cách phục vụ của tôi đối với client thân thiết không được tốt,Do đôi khi tôi forget thức uống của client hay phục vụ họ later. Anythings  làm cho tôi depress.Tôi không deny tính cần cù của tôi,nhưng phương pháp làm việc thì cần phải học hỏi thêm.Bởi vì purpose của tôi là kiếm tiền.Tôi really muốn posess những đồng tiền do chính tôi làm ra.Tôi có several matter với quản lý trực tiếp,tôi nghe một vài rumor từ đồng nghiệp về cách quản lý của anh ta.Anh ta hay speech lung tung nhưng anh ta là người không tệ lắm.Sometime anh ta có mời tôi và đòng nghiệp đi ăn.Anh ta cũng là symbol trong mắt của một số đồng nghiệp nữ.Một vài  speech của anh ta cũng làm các đồng nghiệp applause.

 

 

Tác giả: MTV

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
gia đình

Bài kế tiếp

1

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]