Unit 9

Unit 9

Unit 9

Now, i have one issue (meter) need concern. That's tomorrow là deadline phải nộp bài essay. I'm so worry bc i still unfinished it. My essay still còn any concrete bị error and still unfinished section conclude.Therefore i need must concentrate cao độ để my essay advance more.Những issue basis thì tôi đã làm đc, còn những cái nó quite abstract như là diagram... thì nó quite difficult để tôi. Tôi đã làm nhìu cái draft for diagram but still not good so i need 1 sự assist nào đó. Common, when I gặp 1 khó khăn gì đó thì i will come to library near my home để relax at hall of library, because ở đó có ko gian so quiet, có những chổ ngồi rất thoải mái adjacent chổ ngồi còn có những chiếc ghế massage nữa. and today too, i come library the first để relax đầu óc tí xíu, afterwards i go upstairs để choose read book yêu thích. I found one book nói về 1 course về những priority integral của bạn để bạn eligible đi du học abroad... after then i come back home, i feel today why ở nhà so quiet thì ra là ko có sự debate của 2 đứa e tôi như everyday vì sự adsent của tụi nó. fortunately, i đã có cái không gian private để continues làm bài..

Tác giả: Tuấn Sỹ

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 6

Bài trước

TAGS:
Unit 40

Bài kế tiếp

8

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]