Unit 7

1
Unit 7

Unit 7

Yesterday, my class vừa finnish exams cuối kỳ và whole đều obtain kq như ý. Nên today lớp tổ chức 1 buổi barbecue party để congratulate. The girls have to ny go to supermarket mua đồ, còn the boys have to nv prepare stove đế grill meat. The girls come back, các bạn ấy bought ingredient include beef, rib pig, chicken and any spice để mix-up cho thấm meat. Các bạn ấy cũng ko forget mua a littel toost để ăn kèm và thứ significant can't thiếu là beverage... Meat mua về còn freeze nên we phải nấu 1 kettle ấm để rã rg cho fast. We will roast beef and rib pig, and chicken we will steam with onions. Những món này nếu thiếu sauce chấm thì sẽ mất appetite. Mai is person made sauce chấm perfect. Mixture of sauceshe made include những spice cũng bt as salt, chili, sugar, pepper... but she made have flavor very dilisious.. I ask her made sample để i imitate her.:)) she is culinary person. But today, sauce her made have taste quite salty, she đã nhanh chóng lấy 1 miếng lemond trong refrigerator nặn vào nên sauce đã come to perfect more... We have a party barbecue so happy...

Tác giả: Tuấn Sỹ

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 32

Bài trước

6

TAGS:
Unit 2

Bài kế tiếp

8

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]