Unit 5

Unit 5

Unit 5

Former tôi có làm general với anh Tuấn. Anh ấy là một element khá significant trong cửa hàng. Việc của anh ấy chủ yếu là section mềm and sector fix main smartphone. Anh ấy dislike others động vào stuff and equipment, thằng Khoa Cơ đã làm experiment và và đã ăn complete cái tát vào mồm. Tôi và anh ấy làm việc rất ăn ý, mỗi khi fulfill xong và gain money của client ae lại trích ra một ít cho vào fund để last month nhậu. But chẳng được durable, one day client đem máy vào sửa, anh ấy cầm. hammer nện 1 phát vào máy khách và từng con ốc leck ra ngoài, đứng dưới perspective for me, anh ấy đã generate 1 chuyện khủng khiếp. I presume có chuyện không ổn sẽ xảy ra. Anh ý sắn sleeve lên và nói:" éo sửa nữa, dẹp". Cái máy là proof pure nhất trong range gần đó, và anh ý bị sa thải. Anh ý là light raysponsor kiến thức cho tôi. Anh ý nghỉ, rồi một hôm computer need update edition new, but never làm việc đó để in tài liệu cho proofreader và tôi đứng như 1 skeleton rồi nói:" muốn có hay không thì subject to thái độ của bạn” rồi tôi vào elevator rồi đi về.

Tác giả: Trấn Tiền

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 11

Bài trước

1

TAGS:
Unit 3

Bài kế tiếp

2

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]