Unit 4

1
Unit 4

Unit 4

Tâm sự của bản thân

At the moment Tôi đang Confront với chính cuộc sống của mình, tôi thought mình là 1 legend. Vâng!!Tôi cảm thấy như cuộc sống đang Deceive tôi. Tôi chỉ muốn 1 mình không muốn relevant đến ai. Recall những gì đã xảy ra among tôi tôi cảm thấy xã hội này muốn Develop thì phải có Envelope. Tôi graduate(tốt nghiệp) higher education chuyên ngành về tourism. Tôi Coincide được người thân Recommend cho 1 số company nênTôi đã refer cv cho 1 số represent nhân sự của công ty trong đó nhưng họ ko nhận bởi vì họ Indicate điểm yếu của tôi là English không đạt. Tôi đã nhận Consequence của chính mình khi đã không chú tâm đến English trong những năm đại học và chính tôi đang repel sự phát triển của bản thân. Therefore tôi đã “determind (quyết tâm) trau dồi khả năng language(ngôn ngữ).” Đó là Statementcommit của tôi Đồng thời tôi cũng Conform những object mà tôi đề ra.Nhiều lúc tôi cảm thấy Strain . Especially tôi refuse những cuộc gặp gỡ bạn bè tôi biết không ai Sympathy cho mình cả mà ko sao đó là tương lai do tôi chọn. Tôi muốn 1 signature của mình thay đổi cả the world nên đành âm thầm cố gắng. Cuộc sống của chúng ta tuy sinh ra có sự Discrepancy nhưng tôi tin tưởng lại là do chính sự cố gắng của mình .Cuộc Dialogue về cuộc sống của tôi chỉ vài dòng trên.

Tác giả: Dũng Huỳnh

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 1

Bài trước

3

TAGS:
Unit 3

Bài kế tiếp

1

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]