Unit 38

3
Unit 38

Unit 38

Tôi là một shipper

Tôi là một Shipper, Everyday tôi đã làm regular. Vì frequent giao hàng cho khách ở xa nên tôi không có adequate thời gian để nghỉ ngơi. Tôi luôn đặt ra cho mình một tiêu chí đó là: "Rapid and Punctual". Đây absolute không phải là tiêu chỉ random mà tôi lựa chọn, mà nó có cơ sở cả đấy. Như các bạn đã biết có một singular category sẽ absorb rất nhanh, nó là loại hàng abnormal như các lại khác, nếu bạn giao hàng trẻ thì hàng sẽ bị hao hụt rất nhiều chứ không phải là quarter đâu nhé. Khi khách nhận hàng mà thấy như vậy thì temper của họ sẽ tense và lúc đó bạn có giải thích verbal đi nữa thì họ cũng không hiểu cho bạn và họ sẽ không nhận hàng đâu. Perhaps bạn sẽ tránh được điều đó nếu bạn probably lái xe điêu luyện similar một tay đua. Lúc đó bạn sẽ không còn tedious nữa nhưng những tay lái như vậy mà chịu làm shipper như mình thì khá seldom. Một điều quan trọng tôi muốn nhắc nhở các shipper nữa là bạn phải buộc tight hàng hóa khỉ chở trên xe nhé, vì nếu hàng bị rơi xuống đường thì mặt của bạn sẽ chuyển sang purple khi biết số tiền mà bạn phải đền bù cho nhà cung cấp./

Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 40

Bài trước

8

TAGS:
Unit 39

Bài kế tiếp

3

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]