Unit 37

12
Unit 37

Unit 37

Unit 37

Hiện nay có một số thế lực phản động được set up rất diverse để distributedisseminate những tư tưởng nhằm protest chính quyền. Họ prompt người dân kém hiểu biết participate vào các cuộc biểu tình nhằm hamper và phá hoại chính quyền. Họ illuminate cho người dân khi phải determine có những hành động như vậy. Họ cố gắng inspire cho người dân để người dân có thể accompany, họ grant quà cho người dân để mua chuộc lòng dân hãy give up chính quyền. Họ thề rằng nếu ai reckon họ lừa gạt, nếu có một ai còn suspect họ thì họ sẽ suicide để chứng minh sự trong sạch, họ sẵn sàng cầm quả bom trên tay rồi cho explode để chứng minh điều đó. Sau khi đã lấy được lòng tin của người dân họ mới expose những âm mưu của mình, họ bắt người dân đi theo họ phải subtract 10% thu nhập của mình để tham gia vào hoạt động của tổ chức. Để preclude thông tin bị lộ ra ngoài họ prohibit người dân không được "bà tám" những chuyện của tổ chức. Sau khi observe tình hình chính trị trên địa bàn có nhiều phức tạp, chính quyền đã notify cho các lực lượng chức năng được biết để tiến hành investigateevaluate sơ bộ tình hình. Bước đầu cơ quan điều tra diagnose đây là những hành động disturb đến cuộc sống của người dân và estimate đã có hàng nghìn người tham gia vào các tổ chức phản động này và các hoạt động lôi kéo người dân của chúng recur liên tục. Chính quyền đã recognize âm mưu của chúng nên đã không tiến hành negotiate hay reconcile gì nữa mà sử dụng vũ lực để đàn áp bọn chúng bằng việc provision súng đạn cho lực lượng vũ trang./

Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 38

Bài trước

4

TAGS:
Unit 36

Bài kế tiếp

2

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]