Unit 31

12
Unit 31

Unit 31

IRON MAN

Transformers là những automatic robot sở hữu trí thông minh artificial, được chế tạo với technique ngoài hành tinh tiên tiến. Chúng có dimension đồ sộ và được trang bị system vũ khí tối tân và khả năng identify và tấn công mục tiêu từ xa, vì vậy chúng dễ dàng attain thắng lợi trong nhiều cuộc xâm lăng. Chúng ascertain sẽ transfer căn cứ đến Trái Đất vì assume hành tinh này là nơi có condition compatible để chúng rectifyrecycle sau các trận chiến, tiếp đó sẽ phát động chiến tranh với amplitude trên toàn Ngân hà. Nhận thấy mối nguy ngày càng approach, các nhà khoa học Trái Đất đã assemble để tìm cách đối phó, Chỉ trong approximate thời gian ngắn, Tony Stark đã explore ra điểm highlight của công nghệ vũ trụ nhờ việc analyse 1 người máy mà anh bắt được. Tolly đã áp dụng progress này vào việc breakthrough ra pin hạt nhân có thể cung cấp nguồn electricity khổng lồ cho các robot, đây là điều bị confine trước đây. Sau đó anh tiến hành updateupgrade các IronMan lên các phiên bản ưu việt hơn. Apparent cải tiến này vô cùng conductive, các đội quân IronMan sẽ alternative cho quân đội, sẵn sàng đương đầu với các Transformers hùng mạnh để bảo vệ Trái Đất.

Tác giả: kẻ Đi Rong‎

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 25

Bài trước

12

TAGS:
Unit 2

Bài kế tiếp

8

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]