Unit 3

14
Unit 3

Unit 3

Sai người sai thời điểm

Address going to love” là điều mà annual tôi vẫn luôn tìm ở my crush. Liệu purpose của tình yêu có phải là possess heart của crush? Matter là tình yêu không thể borrow và càng không thể claim là “mình chọn đúng person đúng time”. Tôi vẫn thường khao khát obtain lời quan tâm của crush. Tôi mơ một ngày tôi confidence invite crush đi tea milk, we sẽ là client quen của quán. Những conversation our được ghi vào my diary. But chưa bao giờ chuyện này sảy ra trong quá khứ. Tôi forget mất chỉ là tôi thích thầm crush mà thôi. Therefore tối sad vì có several rumor để remind tôi rằng crush đã có boyfriend. Tôi deny điều này với bản thân mình. Tôi vẫn follow crush, quan tâm crush. Cho đến khi tôi nhận ra sự thật. tôi depress khi symbol vĩ đại của tôi thuộc về người khác. Later tôi remember lại appointment chỉ có trong mơ, nên tự speech liệu mình có quá làm bother crush? Lời speech được underline. Bỗng nhiên trong heart tôi appear tiếng applause advice  tôi chọn ra đi. Thật khó translate heart language.

Tác giả: Ka Cường

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 36

Bài trước

4

TAGS:
Unit 1

Bài kế tiếp

5

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]