Unit 26

4
Unit 26

Unit 26

My Company (Phần 2)

Đúng như dự tính năm ngoái năm nay tôi đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất da Authentic động vật. Để Hedge Target tôi phải bán bớt StockMortgage thêm một số tài sản của công ty nhằm huy động vốn vì Balance tài sản của công ty hiện tại không đủ. Total tài sản đầu tư và xây dựng cho nhà máy có Value 100 tỷ đồng, nếu đúng với Transact của Ban Giám đốc khi nhà máy hoàn thành Rate Risk rất thấp, ngược lại nếu sản xuất Merchandise ổn định thì trong 5 năm lấy lại vốn và sang năm thứ 6 bắt đầu có Profit.

Hôm nay làm việc với các đối tác xây dựng nhà máy. Để Acquire hợp đồng của bên tôi họ phải Charge chi tiết các trang thiết bị và bargain thấp nhất. Sau khi chọn được nhà thầu tôi Willing Decrease cho họ thêm 1% với điều kiện họ phải nâng cao Liability trong quá trình xây dựng và suốt thời gian bảo hành còn hiệu lực trên Warranty. Tôi Decline làm việc với các nhà thầu không uy tín đồng thời đơn phương chấm dứt hợp đồng và Substitute nhà thầu khác nếu phát hiện dấu hiệu gian dối. Tôi luôn nhấn mạnh với các đơn vị cung cấp là trang thiết bị phải Worthwhile với số tiền tội đầu tư.

Trong bài viết còn 02 từ chưa đề cập: Aggressive, Authentic.

Cảm ơn các bạn đã xem và đóng góp ý kiến./.

Tác giả: Lê Tuấn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 2

Bài trước

8

TAGS:
Admire

Bài kế tiếp

2

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]