Try my best Unit 9

3
Try my best Unit 9

Try my best Unit 9

Try my best Unit 9

Tôi đang concern rất nhiều đến đồ án tốt nghiệp.  Đây là common đồ án hàng năm trong architecture course của tôi. the adjacent year là một năm rực rỡ của khoa kiến trúc huế khi chúng tôi eligible tham gia lễ nhận giải Loa Thành với 4 giải, trong đó có 2 giải nhì. Nếu được nhận giải này thì sinh viên kiến trúc sẽ có được rất nhiều priority sau khi tốt nghiệp. Đây là một giải thưởng uy tín. Afterwards, nó có thể assist bạn được nhiều change để tìm kiếm việc làm hay go abroad. Điều integral là bạn phải concentrate on bài tốt nghiệp thật tốt, có thể tới library để research nhiều thông tin hơn. Basis cần thiết of bạn là không được có nhiều error trong process làm bài. Hãy chọn những chủ đề rõ ràng và không quá abstract, nếu có một chút liên quan đến private trãi nghiệm của bạn thì càng tốt. Bạn có thể debate với giáo viên hướng dẫn để tìm ra những concrete solution. Vạch ra những diagram. Càng vẽ ra được nhiều draft thì phương án cuối cùng càng tốt hơn. Không nên absent from những buổi duyệt bài quá nhiều. Deadline nộp bài dự thi là tháng 8 hằng năm. Conclude, Bạn sẽ advance rất nhiều cho dù có thể bạn fail. Successful hall is waiting for you.

Tác giả: Hồng Thuỷ

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]