Truyện chêm Unit 9

31
Truyện chêm Unit 9

Truyện chêm Unit 9

Truyện chêm Unit 9

Trường của tôi đang học có một hall tương đối lớn, trong trường cũng có library, để assist sinh viên có thể concentrate đọc sách thư viện trường có các phòng private. Common ở lớp tôi chỉ được dạy những kiến thức basis vì vậy tôi đến đây để nghiên cứu thêm những kiến thức nâng cao, có tính abstract và tôi nghĩ nó sẽ integral cho tôi. Trong quá trình học tôi dành priority của mình cho việc học các môn chuyên ngành nên các môn này tôi không absent buổi nào. Tôi nghĩ rằng đây là sự ưu tiên cần thiết để có được một nền tảng kiến thức chuyên môn tốt nhất. Ngoài ra tôi cũng học thêm tiếng Anh ở trường, các phòng học tiếng Anh nằm adjacent bên thư viện trường, trước khi đăng ký course tiếng Anh nào tôi thường nghiên cứu khá concrete về nó, điều đó giúp tôi có thể lập được một diagram về lộ trình học phù hợp cho mình afterwards tôi mới bắt tay vào học theo lộ trình đó. Người dạy tiếng Anh cho tôi là một cô giáo người abroad, trong quá trình học cô thường phân chia các nhóm để làm các bài thuyết trình bằng tiếng Anh. Nhóm của tôi thường ngồi debate với nhau, để khỏi phải concern về những error trên bài thuyết trình, tôi thường tổng hợp ý kiến của mọi người ra một draft sau đó cùng nhau xem xét lại và đưa ra conclude sẽ viết bài thuyết trình như thế nào cho hợp lý, chúng tôi luôn để ý tới deadline để nộp bài, vì nhóm nào nộp bài trễ cô sẽ trừ điểm nhóm đó. Khi hết thời gian làm bài thuyết trình cô giáo nói: bạn nào nghỉ mình eligible đại diện nhóm lên thuyết trinh thì advance phía trước bảng, và thế là tôi đã đứng dậy đầu tiên và tiến về phía trước./
Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Truyện chêm Unit 8

Bài kế tiếp

11

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]