Truyện chêm Unit 20

14
Truyện chêm Unit 20

Truyện chêm Unit 20

Truyện chêm Unit 20

Nữ hoàng đội crown trên đầu và assert sức mạnh của mình bằng cách bắt buộc inhabitant phải abide by mệnh lệnh của mình, nếu có bất kỳ resident nào không tuân lệnh thì assurance bà ta sẽ deprive quyền của citizen đó. Bà ta có belief rằng dù có rơi vào circumstance hay dilemma nào thì mankind sẽ được shelter khi bà ta đứng ở proximity edge của terrace trong cung điện đưa hai tay cầm lấy vương miện và cầu nguyện. Society mà bà ta đang cai trị có rất nhiều religion và các tribe khác nhau do đó để enhance ý thức của tất cả cư dân bà ta đã đưa những vị thần moral vào cung và huấn luyện họ. Chỉ những vị thần vested giảng dạy sẽ lease một phần của cung điện để truyền đạt tư tưởng của bà ta cho người dân. Tất cả người dân từ già đến trẻ đều phải phục tùng quyền lực của nữ hoàng.
Tác giả: Nghiep Le

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
My Love - unit 15

Bài kế tiếp

7

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]