Truyện chêm DIARY Unit 1

13
Truyện chêm DIARY Unit 1

Truyện chêm DIARY Unit 1

Truyện chêm DIARY Unit 1

Tôi need phải additional tiếng anh. Tôi biết certain đây là điều extreme khó khăn. Vì vậy, tôi phải cố gắng. Tôi admit tôi không có khả năng về ngôn ngữ, tôi cũng agree là sẽ phải nổ lực nhiều hơn. Tôi không argue, không discuss, không mở conference cũng không complaint nhưng prepare rồi bắt đầu học. Tôi contact để announce về việc này với vợ tôi, reason là vì tôi muốn vợ tôi approve và có thể có hint cho tôi hoặc sẽ hurry tôi hoặc là interact với tôi trong quá trình học.Tôi mở sách ra, không phải là brochure đâu nha. Ngày đầu tiên tôi đã học được whole 31 từ, tôi cố gắng để complete đúng chỉ tiêu, include nghe audio và làm bài tập. Tôi dự định viết lá thư để brief ngày học đầu tiên rồi gửi về cho nhà sản xuất sách Hack não. Nhưng tôi need phải mua stamp và gửi postcard, đồng thời bài viết phải có dấu chấm, comma rõ ràng nên tôi không làm như vậy. Có lẽ sẽ không ai blame, hoặc bắt tôi phải apologize về điều này. Tôi đã gần xong bài viết và sắp đến giờ ăn tối, tôi confirm mình không cần phải order vì tại nhà đã có đồ ăn rồi. Hy vọng bài viết sẽ có một chút convince, bởi vì tôi là một người mới.

Tác giả: Huỳnh Minh Hưng

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]