Tìm phương án phát triển Unit 14

2
Tìm phương án phát triển  Unit 14

Tìm phương án phát triển Unit 14

Tìm phương án phát triển Unit 14

Một ABC corporation tổ chức 1 buổi meeting tại conference room 1 gồm các thành viên chủ chốt trong công ty với agenda tìm ra phương án phát triển 5 năm tới 2025-2030. Trưởng phòng nhân sự A vắng mặt nên authorized cho phó trưởng phòng dự họp. Cả phòng họp không ai cất tiếng, cho đến khi CEO desired có ai đó phát biểu ý kiến. Trưởng phòng Marketing B ý kiến: "Chúng ta phải specialize in social media advertising."  Người thì đồng ý, người thì nói việc chuyên môn hóa quảng cao phương tiện truyền thông xã hội don't correspond well. Trưởng phòng ngoại giao C lại phát biểu: " we should cooperate with 123 Corporation hoặc collaborate with a foreign company to develop." Mọi người đã devote to discuss về phương án nào là: Compromise building project, compensate những khách hàng ko hài lòng for error products, coordinate a restaurant that caters.... Những phương án này are contributed by những con người (who) dedicated lâu năm. Mọi người aspire to look for một phương án tốt. Sau khi CEO tập hợp các phương án và collocated with a file. CEO deliberated, assessed and abolished những phương án không hiệu quả. Đây cũng là opportunity cho những ai muốn gây ấn tượng với CEO thông qua việc người đó accomplish phương án của họ.Nếu ai đó là (am not) a responsible person and don't accomplish, they have to resign. Do đó, the unemployment is not remote and complicated....

Tác giả: Duc Hoang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]