Thi khảo sát Unit 2

4
Thi khảo sát Unit 2

Thi khảo sát Unit 2

Thi khảo sát Unit 2

Despite đang ở trong phase rất quan trọng đó là sắp thi survey nhưng almost ai cũng insist coi issue này chẳng ra gì, cô giáo đã emphasize rằng phải confidence mình sẽ làm được, mention đến vai trò quan trọng của việc học, express nỗi lo lắng của mình trước thành thành tích hiện tại và imply rằng mọi người phải cố gắng. Initialinform thời gian cô guess, predict sẽ thi, sau đó cho chúng tôi những questionnaire, idiom để chúng tôi viết paragraph nhằm reflect nội dung của nó. Nhiều lúc cô phải shout hay scream bởi chúng tôi k nghe lời khiến chúng tôi rất tension nhưng việc học k bị interrupt, cô mở inquiry về học tập, về vowel trong tiếng anh,quote những câu nói hay từ material trên mạng để persuade, urge chúng tôi cố gắng, cô còn warn tác hại của việc k chịu học hành khiến chúng tôi scary. Cô dạy rất tận tâm, chỉ cho chúng tôi những trick làm bài. Recent, chúng tôi đã cố gắng học tập hơn, respond đó khiến cô rất vui

Tác giả: Nguyễn Hồng Vân

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]