Sự cố gắng và kiên trì của con người Unit 14

4
Sự cố gắng và kiên trì của con người Unit 14

Sự cố gắng và kiên trì của con người Unit 14

Sự cố gắng và kiên trì của con người

Sau 1 năm unemployment, Chi đã deliberate kỹ và quyết định đi đến 1 nơi remote. Đến đó không ngờ Chi gặp được người collaborate năm xưa- nay anh ấy đang có 1 corporation chuyên cate ra nước ngoài. Anh ấy biết Chi là người specialize nên đã phỏng vấn Chi về 1 số vấn đề. Sau 1 thời gian compromise, anh ấy đã đồng ý cho Chi vào làm cho corporation của anh ấy và collocate phù hợp trong tập đoàn. Vì Chi aspire and desire được đi làm từ lâu nên luôn muốn contribute and accomplish những agenda đưa ra. Muốn dedicate hết mình cho tập đoàn. Có 1 lần khi đi bàn giao công việc với 1 công ty khác Chủ Tịch đã cho Chi theo và hôm ấy vì có Chi nên công ty đã có thêm 1 cooperate sự coordinate giữa 2 công ty ngày càng thân thiết vì từ khi có Chi nhưng người làm việc lơ là được công ty abolish để tuyển thêm nhưng nhân viên mới cho công ty. Một lần có 1 chuyện complicated xảy ra với công ty và bị authorize bắt compensate 1 số tiền lớn mà công ty đang gặp khó khăn không correspond với điều kiện kinh tế lúc đó chút nào. Vì có Chi, trong thời gian làm ở công ty Chi dành dụm được 1 số tiền vừa đủ để công ty trả nợ và Chi đã devote số tiền đó cho công ty. May là có Chi thì công ty có opportunity sống sót thêm 1 lần nữa.

Truyện chêm tiếng anh Uni 14.

Tác giả: Thùy Trang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Học tiếng anh Unit 1

Bài kế tiếp

4

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]