Những thứ không liên quan Uni 1

11
Những thứ không liên quan Uni 1

Những thứ không liên quan Uni 1

Những thứ không liên quan Uni 1

conference của trường tôi sắp diễn ra. Tôi là một thành viên trong hội học sinh, vì thế tôi bị hội trưởng triệu tập ngay chúng tôi lại để discuss . Một vài bạn đưa ra hintconvince các bạn học sinh và whole các thầy giáo, cô giáo approve việc contactinteract với nhau. Và đó là reason mà chúng tôi need . một vài người lại nói rằng nên order và làm thêm postcard để prepare . mọi người cũng agree extreme . người khác lại cần Additional rằng chúng ta phải confirm complete mọi thứ để không bị blame hay brief quá mức. Và thế là chúng tôi lại tiếp tục argue , công việc không chi include mỗi thế. Một announce ập đến rằng chúng tôi đã sai khi certain rằng comma trong brochure đặt đúng vị trí và đã bị khách hàng complainthurry chúng tôi nhiều hơn. chúng tôi đã admitapologize về việc đó.chúng tôi đã tặng lại vị khách đó hẳn 1 stamp.

Tác giả: Lê Dương

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Thể thao Unit 23

Bài kế tiếp

5

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]