Ngày buồn nhất

3
Ngày buồn nhất

Ngày buồn nhất

Bão đổ bộ vào Sài gòn. Predict kế hoạch cuối tuần của tôi bị interrupt Tôi confidence lựa chọn cho mình những bộ cánh xinh đẹp để đi chơi từ hôm trước. Nhưng chiều thứ 7 mây đen kéo đến warn ngày mai mưa sẽ rất to. Respond lại ý nghĩ của tôi trời mưa như shout như scream bằng những trận mưa đầy persuade tôi đành interrupt buổi đi chơi của mình bằng cách ngồi vào bàn học. Initial bằng một paragraphquote bằng một inquiry về issue tội phạm được mention trong các thành phố lớn. Bài tập về nhà của tôi khá tension vì nó đã khá lâu rồi. Tôi bị lớp trưởng warnurge recent và tôi guess cậu ta imply tôi là người sẽ giở trick để vượt qua được bảng questionnaire một cách dễ dàng. Nhưng tôi reflect cậu ta bằng cách cho Material bằng những câu idiom để express bản thân almost không gian dối trong các kỳ thi. Tôi emphasize cho cậu ta biết rằng tôi luôn luôn confidence trong mọi hoàn cảnh. Despite cậu ta luôn insist tìm cách chơi xấu tôi

Tác giả: Mèo ú

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]