Một cuộc gặp gỡ định mệnh

3
Một cuộc gặp gỡ định mệnh

Một cuộc gặp gỡ định mệnh

Hôm nay tôi được inform một client mới. Tôi được sếp remind rằng. Đó là một khách hàng khá thú vị. Nhưng cô ta có điểm kỳ lạ là hay forget.  Tôi đã lên appointment với cô ấy từ tuần trước. 

Tác giả: Mèo ú

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 9

Bài trước

1

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]