Ký sự Unit 2

4
Ký sự Unit 2

Ký sự Unit 2

Ký sự Unit 2

Almost tất cả mọi người đều express cảm xúc của mình như scream, shout để giải tỏa căng thẳng.Tôi rất confidence không mention tới nhưng không tránh khỏi.Despite insist không thể hiện nhưng predict vẫn diễn ra.Có một survey emphasize đó là cách giải tỏa căng thẳng khá persuade.Tôi guess có rất nhiều người chọn cách này để inform hết căng thẳng.Recent có innitial một bài báo mention đến issue này và warn ngày càng gia tăng.Mọi reflect hết tension ra ngoài.Material của một paragraph là một số từ vowels tạo nên.các questionnaire được đặt ra urge mọi ng giải quyết và respond, phase gặp khóa khăn nhưng imply rất interrupt Có một câu idiom hay về việc quote một cuộc inquiry trick cho điều đóInitial cũng có kết thúc nên hết vde viết tiếp theo

Tác giả: Thu Phương Nguyễn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Động lực Unit 2

Bài trước

3

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]