Không đủ Unit 4

1
Không đủ Unit 4

Không đủ Unit 4

Không đủ Unit 4

Tại cuộc họp congress về việc conform những hiệp định relevant đến vấn đề thương mại giữa hai nước. Trong quá trình bỏ phiếu bằng signature, nhiều người refuse committee, lý do là một trong những hiệp ước đưa ra sẽ đưa chúng ta vào tình thế phải confront với những consequences strain với bên thứ ba. Để giải thích cho mối quan ngại này represent đã đưa ra những statement nhằm đảm bảo đây là một văn kiện có discrepancy hoàn toàn. Especially impress về việc consider mọi thứ sẽ repel những tác nhân gây hại trong quá trình đàm phán. Coincide chiếc envelope của bên thứ ba cũng chứa nội dung tương tự sau khi ông ta xuống khán đài sau sự congratulate của những người bỏ phiếu. Sau những moment confuse vì bị deceive, Ban Chấp hành hội nghị đã indicated cuộc dialogue vừa rồi là một hyphen recall cho chúng ta biết thế nào là legend của việc sao chép lời recommendation, và nếu được thì chúng ta hãy sympathy bởi vì họ không đủ trình để tự đưa ra một bản refer hoàn chỉnh.

Tác giả: Hoa Hoa

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]