Khởi nghiệp Unit 4

8
Khởi nghiệp Unit 4

Khởi nghiệp Unit 4

Khởi nghiệp Unit 4

Khởi nghiệp là 1 cuộc chiến cho những người dũng cảm  dám confront với những cái mới, đi ngược với xu hướng để có được thành công.  Ngoài việc phải conformcommit những điều khoản pháp luật chung, họ phải consider đến những yếu tố impress, phải indicate được những điểm mạnh của riêng họ để có thể thành công và trở thành legend trong bất kỳ lĩnh vực nào. Thời gian đầu những moment strain là không thể tránh khỏi. Người represent ban đầu sẽ phải đi recommend sản phẩm đến nhiều đối tượng discrepancy, có lúc được sympathy, có lúc bị refuse, cũng có lúc coincide sản phẩm với đơn vị khác nên bị confuse, thậm chí bị deceive, especially bị repel ra khỏi cửa công ty họ. Những người dám nghĩ dám làm cũng sẽ nghĩ đến được consequence nếu statement không đúng sự thật, hợp đồng sẽ không được signature, những congratulate sẽ không bao giờ được nghe thấy. Không thể đi đường tắt bằng cách đưa envelope hoặc những thứ relevant đến hối lộ. Vì vậy để refer được những sản phẩm tốt vì phải chuẩn bị trước thật tốt các dialogue, dẫn chứng rõ ràng bằng các hyphen, có thể dẫn chứng bằng cách recall các điều luật đã được Congress thông qua.

Tác giả: Nguyễn Thảo Hương

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]