Khám sức khỏe Unit 9

4
Khám sức khỏe Unit 9

Khám sức khỏe Unit 9

Khám sức khỏe Unit 9

Địa điểm khám sức khỏe nằm adjacent Nhà hát Thành phố, nó là một private range dành cho những người nổi tiếng hoặc người giàu. Trong khu khám bệnh, có cả library hay course giúp người bệnh được thư giãn và nghỉ ngơi. Đây là a priority của chỗ khám bệnh này. Ngoài dịch vụ khám bệnh common như chỗ khác, họ còn concentrate on dịch vụ tiện ích như: Y tá assist bệnh nhân trồng cây xanh hay conclude của mình về một abstract issue nào đó nhằm giúp bệnh nhân be not absent vào buổi khám bệnh. Để dịch vụ được advanced thì họ đưa những ý kiến và afterwards họ debate với bảng concrete draft, diagram hay basis. Với những errors thì họ cho deadline để sửa chữa và revise. Những người went abroad thì không lạ với những dịch vụ này nhưng họ concern youself with others. Những thường be not eligible vào to đăng ký và nó be not integral vì họ không đủ nhân lực làm việc. Họ bận đến nổi phải ngủ ở hall....

Tác giả: Duc Hoang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]