Kể về bản thân Unit 17

7
Kể về bản thân Unit 17

Kể về bản thân Unit 17

Kể về bản thân Unit 17

Tôi là 1 cô gái witty, wise and wisdom. Tôi là beginner học sách "Hack" não 1500 từ tiếng anh. Nhiều khi tôi cảm thấy upset vividpanic vì không có time để học với sợ không học hết cuốn sách vì nó 500 trang mà. Tôi luôn muốn làm 1 adult bằng những biểu hiện như là về behavior. Tôi luôn cư xử 1 cách đúng đắn với mọi người và bạn bè. Tôi luôn selfish với bản thân mình như là tự cho mình là xinh đẹp, adorable nhưng thực tế tôi cũng chỉ là 1 người bình thường. Ở lớp, tôi là 1 người tổ trưởng hay cấu gắp, anger và luôn anxiety mình sẽ mất cái chức đấy. Những lúc như vậy spirit của tôi trở nên serious hơn vì cảm thấy lo sợ sốt sắng. Trong lớp, mọi người đều tin vào sense của tôi vì tôi đoán rất đúng. Nhưng đến khi làm tổ trưởng đến 1 time thì tôi mới nhận ra mình là 1 người reliable. Mọi người trong lớp ai cũng tin tưởng tôi. và luôn cho rằng tôi là người conservative.

Tác giả: Thùy Trang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]