Giáo sư Triết Học Unit 9

3
Giáo sư Triết Học Unit 9

Giáo sư Triết Học Unit 9

"Giáo sư Triết Học" của Banh Đành Hi

Banh Đành Hi có đứa bạn hàng xóm tên là BaDaHi, nhà adjacent nhà Banh Đành Hi và học đại học cùng nhau.Common với nhiều người, Triết học là bộ môn khá abstract và không hay concern đến nó. Nhưng BaDaHi thì conclude đó là môn bạn ấy priority nhất trong thời sinh viên. Badahi không absent bất cứ tiết học nào, trong lớp rất hay debate với giáo viên về những diagram tổng quan, hay những vấn đề concrete nhất, những khái niệm basis nhất cho đến thứ phức tạp, đó cũng giúp cho các bạn khác được concentrate hơn vào bài giảng. Afterwards, BaDaHi còn lên library để nghiên cứu thêm, trong trường hợp integral, BaDaHi còn tự viết các draft cho bài nghiên cứu riêng của mình để đảm bảo không xảy ra error nào. Thư viện trường có 1 hall ở đăng trước cho sinh viên học nhóm và có cả khu vực private để assist sinh viên có thể tập trung hoàn thành các deadline.Banh Đành Hi vừa mới đi abroad về sau khi khi hoàn thành course thạc sĩ về triết học. Vừa nhìn thấy bạn, Banh Đành Hi chạy advance và đứng trước mắt nói với bạn mình: tớ nghĩ cậu hoàn toàn eligible là " Giáo sư Triết Học" của lòng tớ :D

Tác giả: Đào Nguyễn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]