Giáo dục - Unit 8

4
Giáo dục - Unit 8

Giáo dục - Unit 8

Giáo dục - Unit 8

Overview nền giáo dục của nước ta giờ đây có nhiều điểm đổi mới so với former, outstanding là ở bậc đại học.Khi học đại học, sinh viên có thể chủ động được thời gian học tập của mình, có em register học liên tục kể cả holiday để có thể fulfill 2 chương trình và gain 2 degree cùng một lúc. Trong quá trình học, sinh viên thường xuyên làm essay, lecture với layout rõ ràng nên các em có được confidence, có điều kiện practice đề sau này áp dụng vào công việc practical, tránh được các mistake không đáng có.Nếu em nào fail, không trúng tuyển đại học cũng có nhiều sự lựa chọn khác cũng rất tốt cho tương lai.Đối với các cấp học khác cũng có nhiều thay đổi tích cực như primary, object of primary school là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh song song với giáo dục kiến thức nên đội ngũ giáo viên và mentor có những access rất thú vị tạo sự hứng khởi cho học sinh, tạo sự hòa đồng, đoàn kết giữa classmate.Sự đầu tư cho giáo dục cũng được tăng lên, đa dạng từ nhiều nguồn; có nhiều project sponsor đã trang bị blackboard, uniform, textbook... cho các em học sinh vùng sâu vùng xa, đã elementary đáp ứng được nhu cầu của các em. Ngoài ra còn có các đoàn từ thiện đã regardless of the weather lên đến tận vùng núi xa xôi đề tặng quà cho các em học sinh làm cho principal và các thầy cô ở đó rất cảm động (mặc dù thiếu quà do không quantify được số lượng học sinh).Tuy nhiên trong xã hội hiện nay lại appear ngày càng nhiều nursery tư nhân không đảm bảo chất lượng, khi revise các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội mọi người đều thấy bức xúc. Đề improve điều này, các cơ quan chức năng need examine và đình chỉ dứt điểm hoạt động của các cơ sở giáo dục kém chất lượng.
Tác giả: Nhung Nguyen Trang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Phim ảnh - Unit 2

Bài trước

4

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]