Đánh giá cuốn sách hack não Unit 5

26
 Đánh giá cuốn sách hack não  Unit 5

Đánh giá cuốn sách hack não Unit 5

Unit 5

Sách Hack não 1500 từ tiếng anh của Step Up đã có edition mới rồi đó vậy sao những elements học yếu và muốn nâng cao về môn tiếng anh không mua nó đi nhỉ ????? Former, từ vựng của mình rất yếu nhưng từ khi fulfill xong 26 units thì mình cảm thấy từ vựng của mình tốt hơn rồi. Các bạn cũng biết tiếng anh rất significant mà. Mình presume nó có tầm ảnh hưởng rất lớn đến công việc của bạn sau này. Mr. Hiệp đã generrated cuốn sách vi diệu này giúp cho perspective của mọi người về mình cũng khác. Ý kiến của mọi người về cuốn sách rất general. Cuốn sách dày gần 500 trang. Có 50 sections là 50 units gồm 19 sectors là 19 chủ đề khác nhau. Sponsor của cuốn sách là nhà xuất bản Lao động -  xã hội. Range học cuốn sách là mọi nơi, mọi lúc và cho tất cả mọi người. Step up đã gain rất nhiều lời khen. Proof là những lời khen đó đều là của những bạn đã hack não thành công. Proofreader của Step up đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức để có thể tạo ra cuốn sách tuyệt vời. Nếu bạn muốn thành công, muốn chinh phục hết cuốn sách thì subject to thái độ học cảu bạn nữa nhé 

 

 

Tác giả: Nguyễn Hakiro

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]