Đại học là học đại Unit 10

4
Đại học là học đại Unit 10

Đại học là học đại Unit 10

Đại học là học đại... Unit 10

Sau khi graduate trường cấp 3 thì mỗi bạn sẽ nhận được a diplomaafterwards các bạn sẽ bước vào  college nếu các bạn thi đại học. Các bạn sẽ chọn department that is commensurate with your ability. Các bạn sẽ không còn học các môn như biology, chemistry,... mà các bạn sẽ học các môn thay vào đó là philosophy, ballet if you want và các academic course, institute... Cuối mỗi môn học, các bạn sẽ có thesis hoặc research về một seminar bất kỳ. Đồng hành cùng với các ban sẽ là colleague, tutor (nếu bạn thấy cần thiết). Trong quá trình học, các bạn sẽ nhận được handout, terms của nội quy môn học và phải chia nhóm. Mỗi nhóm chia nhau mỗi assignment. Chia nhóm là việc prerequisite và các bạn phải outline về summary  seminar mà các bạn chọn. Từ đó Council or committee calculate, qualify for merit honor hay không. Các bạn sẽ được acknowledged chăng????

Tác giả: Duc Hoang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Giúp bồ bạn Unit 1

Bài kế tiếp

9

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]