Cuộc thí nghiệm đáng buồn Unit 5

6
Cuộc thí nghiệm đáng buồn Unit 5

Cuộc thí nghiệm đáng buồn Unit 5

Cuộc thí nghiệm đáng buồn Unit 5

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên tôi bắt đầu làm một experiment để lấy điểm môn Hóa Học. Các chất hóa học đều được mua từ fund lớp của chúng tôi. Tất cả chúng đều là pure. Để fulfill được cuộc thì nghiệm chúng tôi cần generategain khí CaCO3 từ Ca và một vài chất khác. Trước khi làm thí nghiệm thầy giáo tôi bảo điểm số subject to vào cách các em làm như thế nào và không được mất trật tự khi đang làm thí nghiệm. Tôi săn sleeve lên và bắt đầu làm thí nghiệm.Dưới perspective của một học sinh thì tôi thấy element để hoàn thành bài làm này thành công thì significant là phải làm theo từng bước từng section. Bài làm này former tôi đã từng làm ở nhà nên có lẽ không quá khó khăn cho nhóm của tôi. Vì quá chủ quan nên tôi đã làm leak khí CO2 ra ngoài và bị thầy phạt range ray proofreader

Tác giả: Tạ Quốc Cường

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

SPEECH Unit 3

Bài trước

TAGS:
Dream Unit 1

Bài kế tiếp

5

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]