Chuyện nghỉ việc và Tết Unit 3

5
Chuyện nghỉ việc và Tết Unit 3

Chuyện nghỉ việc và Tết Unit 3

Chuyện nghỉ việc và Tết

Duy advice tôi nên think tích cực về matter tôi định nghỉ việc. Anh ấy cho tôi several lời khuyên và remind tôi bình tĩnh. Anh ấy bảo chúng tôi nên có một appointment để  nói chuyện trực tiếp. Conversation kết thúc, i don't forget xin lỗi vì đã bother anh ấy. Chúng tôi sẽ nói chuyện later. anh ấy là sếp của tôi, anh ấy obtain như bây giờ là nhờ vào những tài năng mà anh ấy possess. A conference will có nhiều applause sau khi có người speech . Đến conferrence phải được ban tổ chức invite tham dự, Purpose của conferrence để thống nhất làm một việc gì đó. I remember thời tôi còn bé, Annual cứ mỗi khi tết về là nhà nhà đi mua sớm rất vui, i don't have money thì họ sẽ đi borrow tiền để tiêu tết. Các cửa hàng cũng tấp lập vì có nhiều client. Tết bây giờ không còn appear ông đồ già nữa. Cũng có rumor rằng, sẽ bỏ Tết cổ truyền, I like Tet, tôi tạm translate là Tet. Therefore tôi deny điều đó, nếu bỏ Tết, tôi sẽ rất depress . Đó là những kỷ niệm vui mà tôi không bao giờ forget. Nó được lưu trọng Diary của tôi, ngày sưa tôi cũng có 1 diary. Thời đó tôi claim mình trẻ trâu. My address ở yD-BG.  Ok. xong diary hôm nay rồi. Cuối cùng symbol mặt cười và không có underline. :))

Tác giả: Cú Đêm

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]