Chuyện hằng ngày Unit 4

54
Chuyện hằng ngày Unit 4

Chuyện hằng ngày Unit 4

Chuyện hằng ngày Unit 4

Hôm nay như bao ngày khác phải confront với strain.Discrepancy của làm việc trí óc và chân tay relevant. Một ngày trôi qua impress recall y như ngày này năm trước.câu chuyên legend gây consequence là lại bị trừ lương.Cuộc họp congress có qd tăng lương nhưng công ty lại giảm lương signature đã có trên biên bản, không ai sympathy được mà phải conform không refuse được.Thật là một sự coincide ngẫu nhiên nhưng không ai repel được.Dialogue giữa các sếp recommend công thức lương mới như một statement thẳng thừng thay vì congratulate thì ai cũng confuse.Trong khi bgd commit là không kém nhung moment không thể consider thêm gì nữa.Bgd indicate cái lợi represent một envelope dày hứa hẹn ai cũng nhận được..Especially là ai cũng cảm giác bị deceive như một hyphen đến đời tăm tối,hihiThế mà nghe refer thì hay lắm hấp dẫn lắm.

Tác giả: Thu Phương Nguyễn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
In a restaurant Unit 25

Bài kế tiếp

12

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]