Cải cách đồng phục Unit 8

2
Cải cách đồng phục Unit 8

Cải cách đồng phục Unit 8

Cải cách đồng phục

Một giáo viên trường cấp 3 chuẩn bị lecture về uniform trước hội đồng giám khảo gồm: Principal và 2 thầy cô khác. Bài thuyết trình have access đến (to) the nurseryprimary textbook. Overview của bài thuyết trình này thì elementary layout và be practiced rất nhiều lần nên nó outstanding trước những bài khác. Regardless of some mistakes, essay trở thành project mang lại hiệu quả. Trước đó, nhiều người nghĩ nó không practical, cannot be quantifyed nên nó will be failed, dự án trở thành an object  loại bỏ. Nhưng nhờ có mentor người mà có degree cùng với classmates revise, improve dự án và động viên lẫn nhau thì nó đã được examined bởi giám khảo. Sau đó, dự án be registered vào bảng kế hoạch cải cách đồng phục. Từ đó, học sinh cấp 3 ham học hơn và không có blackboard nào không được xài vào holiday....

Tác giả: Duc Hoang

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]