Các môn học phổ thông Unit 10

12
Các môn học phổ thông Unit 10

Các môn học phổ thông Unit 10

Các môn học phổ thông Unit 10

Balletphilosophy là những môn xa lạ với tôi khi đi học, tôi thích biologychemistry, tôi có vài colleague luôn giúp nhau, một vài người làm ở committee hoặc council của trường do vậy chúng tôi biết được nhiều thông tin tại institute này. tôi từng research một vài đề tài khoa học, một vài ng bạn đã giúp tôi outline dự án, summary  các assignment cần được priority prerequisite, do vậy academic của chúng tôi dễ dàng hơn, chúng tôi ghi tất cả lập ra handout calculate các advance và các terms để giúp nhau có được diploma commensurate khi chúng tôi graduate, thesis của chúng tôi được department acknowledge tốt. Nó mang lại honor cho team và my team merit with that, and this thesis had help team qualify join the seminar of science in end year.

Tác giả: Phong Nguyen

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]