Buổi làm đầu tiên Unit 3

5
Buổi làm đầu tiên Unit 3

Buổi làm đầu tiên Unit 3

Buổi làm đầu tiên Unit 3

Công việc đầu tiên của tôi là bắt đầu làm việc tại một văn phòng lớn có Address tại HY. Một hôm tôi có một Appointment với client thân thiết . Anh ta nhờ tôi làm thế nào để những rumor về mình không làm gián đoạn công việc của mình khi đứng lên speech . Tôi đã đưa ra advice là mùa một cuốn diary ghi chép nhưng matter của cậu đã mắc phải rồi tự mình trả lời , sau đó underline những từ cậu nghĩ nên làm . Sau khi conversation , đột nhiên có người bạn anh ta invite cuộc họp hộ . Khi đang họp trưởng phòng muốn anh ta nêu cảm nghĩ của mình . Anh ta đã đứng lên forget hết mọi thứ vớ vẩn và không  cảm thấy depress . Later applause ào ạt chúc mừng anh ta . Therefore , khi hoàn thành công việc xong sếp cho tôi  possess một văn phòng nhỏ và remind tôi hãy remember công việc của mình . Tôi đã đặt symbol của tôi là love worktranslate là yêu công việc . Purpose của tôi là muốn nhấn mạnh công việc . Vì tôi muốn obtain những thành công đó . Several người thấy to claim mình là người rất nỗ lực trong công việc . Nhờ borrow cậu nói mọi người , tôi đã không crm thấy bother và tiêu tin hoàn thành công việc một cách xuất sắc

Tác giả: Tú Dương Văn

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]