Bài tốt nghiệp unit 9

7
Bài tốt nghiệp unit 9

Bài tốt nghiệp unit 9

Bài tốt nghiệp

Chúng tôi là sinh viên trường đại học Kiến trúc, khoa kiến trúc dân dụng. Sắp tới deadline phải nộp đồ án sơ bộ để có đủ eligible làm bài tốt nghiệp. Nhóm chúng tôi hẹn nhau tại library hall để cùng nhau bàn về bản draft trước khi in chúng ra để nộp cho giáo viên. Như mọi khi, chúng tôi debate kịch liệt xem nên thể hiện theo cách basis hay advance, người thì đòi làm theo dạng diagram. Bạn trưởng nhóm hôm nay absent vì đi abroad cùng bố mẹ. Nếu có bạn ấy ở đây thì đã có thể assist chúng tôi tránh những errors không đáng có rồi. Common đối với dạng đồ án thiết kế adjacent thì không nên làm quá abstract mà nên chú ý đến concreteafterwardsconcern đến không gian private, priority đến integral cho cuộc sống hàng ngày. Conclude là nếu chúng tôi không concentrate để hoàn thành đồ án này thì rất có khả năng chúng tôi sẽ phải mất tiền để học lại 1 course về thiết kế. Điều đó không ai mong muốn, nên phải cố gắng thôi.

Tác giả: Nguyễn Thảo Hương

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]