Anh Hiệp ko sợ thất nghiệp Unit 14

6
Anh Hiệp ko sợ thất nghiệp Unit 14

Anh Hiệp ko sợ thất nghiệp Unit 14

Anh Hiệp ko sợ thất nghiệp Unit 14

Sau hơn 2 năm unemployment, anh Hiệp đã deliberate kỹ và quyết định đi thật remote nơi này với desire: sẽ tìm được opportunity tốt hơn cho cuộc đời, vì anh hiểu rõ: “Trong lưng chẳng có 1 đồng. Lời nói như rồng, cũng chẳng ai nghe”.Đến vùng đất mới, anh Hiệp tình cờ gặp lại người bạn đã từng collaborate với anh năm xưa - nay đang có trong tay một Corporation lớn chuyên cater ra nước ngoài. Sau 1 hồi compromise với nhau, người bạn kia đồng ý để anh Hiệp cooperate cùng với mình, vì người đó biết anh Hiệp có specialize về đối ngoại rất tốt. Do aspire được làm việc đã lâu, nên anh Hiệp devote tâm huyết cũng như rất muốn được contributededicate 1 phần sức lực của mình cho công việc lần này. Anh Hiệp coordinate rất ăn ý với đồng nghiệp, anh luôn accomplish công việc được giao 1 cách rất có responsible. Ko những vậy, anh còn giúp công ty assess thuế má, giúp công ty tháo gỡ agenda vô cùng complicated từ bên ngoài, và đồng thời anh còn giúp họ nhận compensate rất lớn từ nhiều thương vụ khác nhau. Vì thấy được sự nhiệt huyết của anh Hiệp, nên người bạn kia đã quyết định authorize 1 phần cổ đông của mình cho anh, cũng như collocate anh vào vị trí phó phòng ngoại giao, cùng mức lương chi trả correspond với năng lực mà anh đang có. Vài người ko ưa anh vì thấy anh làm được việc, nên đã abolish hợp đồng và rủ nhau xin resign ko 1 lý do.

Tác giả: Lee Ga Young

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]