Âm nhạc - sự nghiệp của tôi Unit 4

14
Âm nhạc - sự nghiệp của tôi Unit 4

Âm nhạc - sự nghiệp của tôi Unit 4

Âm nhạc - sự nghiệp của tôi Unit

Tôi sẽ không bao giờ refuse khi được refer mời đến và được chọn làm represent cho "congress" âm nhạc liên tỉnh. Đây là một cuộc họp lớn relevant về vấn đề hoạt động âm nhạc của những ca sĩ trong thời gian qua, recall những hyphen đem đến cho mình một sự nghiệp đang có và consider lại những consequence mà mình gây ra hoặc mình phải confront. Việc đầu tiên của buổi lễ là phần recommend especially của mỗi người, sau đó là những cuộc dialogue của mọi người với nhau. Nội dung quan trọng nhất là phần phát biểu của người đại diện. Đây là moment có chút confusestrain của tôi vì lần đầu tiên được mời đến đây mà, tôi đã indicate những nỗ lực, thành tích của mình trong năm qua, indicate những sai sót của mình, mong được sự sympathy của mọi người. Và commit sẽ cố gắng hơn trong thời gian sắp tới.Cuối cùng là nhận xét, statement của tổng giám đốc âm nhạc: trong quá trình làm việc không phải là nào cũng có discrepancy mà đôi khi vẫn gặp phải coincide vì thế mà mọi người nên sympathy với nhau. Là người của công chúng thì mọi người không được deceive vì đó là hành động tự repel bản thân, phải conform theo quy định để có thể impress và trở thành một legend trong mắt mọi người. Khi tổng giám đóc phát biểu xong thì mỗi người được đưa một tờ giấy để kí signature và nhận được envelope. Cuối buổi lễ vang lên những tiếng nhạc du dương và trong đó văng vẳng lời congratulate của mọi người dành cho nhau.

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Như

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]