Từ vựng tiếng anh theo chủ đề

Tổng hợp các bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề được kết hợp với âm thanh kèm hình ảnh sinh động. Được tổng hợp từ hệ thống học từ vựng Kndict.com, một trong nhưng trang website học từ vựng tiếng Anh miễn phí hàng đầu tại Việt Nam.

DANH SÁCH CÁC BỘ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT THEO CHỦ ĐỀ:
Topic 1: Từ vựng về màu sắc cơ bản
Bao gồm: Các từ vựng về màu sắc cơ bản như red,green,blue các bạn có thể xem chi tiết tại đây

@Kndict.com [v5]